Anunț: înscriere grade didactice ( I și II) – an școlar 2018-2019

16/10/2018 | Informații utile

În baza Metodologiei privind formarea continuă a personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5561/2011, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 -31 octombrie 2018 se desfășoară înscrierea cadrelor didactice la gradele didactice.

Cadrele didactice vor depune dosarele de înscriere , respectiv cererile pentru efectuarea inspecției curente nr. 1, la grad didactic I, respectiv grad didactic II, până la data de 8 octombrie. Cererile vor fi validate în cadrul Consiliului de Admnistrație al școlii.

Cererile și dosarele pentru înscrierea la gradele didactice  I și II care vor îndeplini condițiile legale vor fi duse la I.S.J. Neamț de către responsabilul comisie de perfecționare din școală/directorul/secretarul unității școlare – 25 octombrie .

Ultimele informații adăugate

Despre Școala Trifești

Școala Trifești, județul Neamț, este atestată pentru prima dată în anul 1985, primul învățător fiind preotul Mircea Gheorghe, conform unor documente găsite în Arhivele Statului – Filiala Iași.

director: prof. Irina Călugăru;
administrator financiar: Maria Duminică;
telefon :0233 74 55 38

Program de lucru director – prof. Irina Călugăru

 • luni – joi: 08:00-16:00
 • vineri: 07:30-15:30
 • program de audiențe luni, miercuri, vineri: 10:00-11:00 sau raportat la situații deosebite / ori de câte ori este nevoie

Program de lucru secretariat: 08:00-16:00

 • Pentru elevi:
  • 08:00-09:30 (solicitări adeverințe)
  • 13:00-14:00 (eliberare adeverințe)
 • Pentru public: 13:00-14:00 (informații, consultanță, primiri cereri, eliberare documente, altele)

Program de lucru compartiment administrator financiar

 • luni-vineri 08:00-16:00

Program de lucru compartiment administrator de patrimoniu:

 • luni-vineri 08:00-16:00