Anunț: Şcoala Gimnazială comuna Trifești Structura Școala Gimnazială Miron Costin organizează simpozionul-concurs județean „Miron Costin, file de cronică”

6/06/2018 | Informații utile

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA TRIFEŞTI, Structura Școala Gimnazială Miron Costin, organizează în data de 9 iunie 2018, ora 9.00, SIMPOZIONUL – CONCURS  JUDEŢEAN, „Miron Costin, file de cronică – ediția a V-a”, înscris în CAEJ nr. 58/2018

         Integrarea învăţământului românesc în context european impune necesitatea de a cultiva elevilor mândria apartenenţei spirituale la poporul român prin valorificarea istoriei locale şi naţionale.

          Pe trepte de hrisov şi de cronică întâlnim începând cu veacul al XVII-lea neamul Costinilor, o familie din rândul noii boierimi ai cărei membri au urcat cele mai înalte ranguri în societatea românească. Această familie ni se înfăţişează ca o piramidă în vârful căreia personalitatea lui Miron Costin, oşteanul, diplomatul, dregătorul, cărturarul şi patriotul străluceşte precum o nestinsă făclie.

         Aşadar, avem datoria să păstrăm vie dorinţa de a cerceta şi interpreta multiplele valenţe ale  personalităţii şi operei marelui cronicar al Moldovei. 

         Cercetarea personalităţilor locale conduce elevii pe drumul descoperirii istoriei locurilor natale într-o altă lumină, deosebită de prezentarea didactică de la catedră. Este de datoria noastră, a urmaşilor lui Miron Costin să menţinem conştiinţa noii generaţii ancorată în istoria locală şi naţională.

         Prin cercetarea biografiilor personalităţilor locale elevii vin în contact cu istoria locurilor natale şi li se permite descoperirea unor aspecte şi evenimente inedite ale locurilor de baştină.

         Un argument în plus este faptul că aşezarea principală a Costineştilor a fost la Bărboşi, astăzi sat dispărut (pe teritoriul comunei Trifeşti), iar rămăşiţele pământeşti a doi dintre Costini, Vasile şi Miron, s-au aflat îngropate în biserica de la Brănişteni, azi satul Miron Costin.

             Activităţile concursului se adresează elevilor, profesorilor, cercetătorilor şi se vor desfăşura pe două secţiuni:

 1. Referatele/eseurile cadrelor didactice, cu participare directă sau indirectă,  să se încadreze în  tema Miron Costin, file de cronică sau Recunoștinţǎ străbunilor noștri – An centenar . Participanții direcți își vor prezenta lucrările în cadrul simpozionului desfășurat la Școala Gimnazială Miron Costin în data de 9 iunie 2018.
 2. Pentru elevii din clasele III-XII –Referate/desene/colaje, îndrumaţi de un cadru didactic, cu tema Comemorări și aniversări: 100 de ani de la primul război mondial.

Obiectivul general:

        Valorificarea potenţialului istoric local şi popularizarea personalităţii marelui cronicar în rândul elevilor şi profesorilor.

Obiective specifice:

1. Dezvoltarea competenţelor de cercetare, selectare şi valorificare a informaţiilor istorice.

2. Dezvoltarea sentimentului patriotic la elevi;

3. Cultivarea mândriei naţionale în rândul elevilor;

4. Realizarea unui schimb de experienţă între şcoli şi alte instituţii de cultură prin promovarea bunelor practici în educaţie.

Recomandări privind realizarea lucrărilor

         Participanţii vor trimite lucrările, fişa de participare specifică fiecărei secţiuni, acordul de parteneriat în două exemplare, (anexa 1 şi 2) până la data de 6 iunie 2018.

I. SECŢIUNEA  REFERATE  PE  TEMA  

Recunoștinţǎ strǎbunilor noștri – An centenar

Lucrările vor fi trimise atât în format tipărit cât şi electronic. Adresa pe care se vor trimite lucrările în format electronic este danielapetrea33@yahoo.com. Lucrările vor fi trimise şi prin poştă pe adresa Şcoala Gimnazială, Comuna Trifeşti, localitatea Trifeşti, judeţul Neamţ, cod 617475. Lucrările ştiinţifice (maxim 5 pagini) vor avea în mod obligatoriu aparat critic şi  bibliografie ataşată la final, vor fi redactate cu caractere Times New Roman, 12 la un rând, cu diacritice, şi vor conţine: titlul lucrării, numele şi prenumele autorului, instituţia, localitatea, judeţul.

II. SECŢIUNEA REFERATE/DESENE/COLAJE PE TEMA

Comemorări și aniversări în anul 2018: 100 de ani de la primul război mondial.

Pot participa elevi de la clasele III-XII respectându-se precizările din prezentul regulament. Un cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări.

Lucrările trimise nu trebuie să mai fi fost premiate la vreo manifestare similară sau publicate. 

Textele vor fi redactate în Times New Roman, 12 cu diacritice şi nu vor depăşi o pagină.

Desenele trebuie realizate în format A4. Tehnica prin care se vor realiza aceste lucrări este la alegerea participanţilor. Identificarea lucrărilor se va face ataşând pe spatele acestora o etichetă cu numele şi prenumele autorului, clasa, şcoala, localitatea şi numele îndrumătorului.

NU  SE  PERCEPE  TAXĂ  DE  PARTICIPARE

Jurizarea lucrărilor va fi realizată de profesori specializaţi de la Şcoala Gimnazială, Comuna Trifeşti.

Locul şi data de desfăşurare al concursului:

Şcoala Gimnazială Miron Costin, 9 iunie 2018

Rezultatele proiectului:

 • diplome pentru elevii premiaţi şi pentru toate cadrele didactice participante;
 • realizarea unei expoziţii cu materiale în timpul desfăşurării simpozionului;
 • realizarea unei arhive pe blogul/site-ul şcolii cu lucrările prezentate.

Regulamentul concursului

      Concursul se desfăşoară în trei etape, după cum urmează:

      Etapa I – popularizarea concursului – aprilie – mai  2018

      Etapa a II-a – înscrierea şcolilor participante până pe 6 iunie  2018

      Etapa a V-a – concursul propriu-zis și simpozionul pe data de 9 iunie 2018, ora 9.00

Echipa de implementare:

Inițiator proiect: prof. Petrea Pavel

Coordonatori: Director prof. Ghimpu Cosmina – Mirela

                         prof. Petrea Pavel                      

Membri: prof. Lupu Carmen

                prof. Terinte Ana Maria

                prof. Voica Paula

                prof. Ailioaei Ionela Anișoara

               prof. Stoica Iulia 

               prof. Carnaru Elena

               prof. Butnariu Vasile Cătălin

[mdocs single-file=”Anunt-Simpozion-Concurs-Miron-Costin-file-de-cronica.docx”]
[mdocs single-file=”Proiect-MC.pdf”]
[mdocs single-file=”Proiect-Sc.-Miron-Costin-2018-Simpozion-Concurs-Miron-Costin-file-de-cronica.doc”]

Ultimele informații adăugate

Despre Școala Trifești

Școala Trifești, județul Neamț, este atestată pentru prima dată în anul 1985, primul învățător fiind preotul Mircea Gheorghe, conform unor documente găsite în Arhivele Statului – Filiala Iași.

director: prof. Irina Călugăru;
administrator financiar: Maria Duminică;
telefon :0233 74 55 38

Program de lucru director – prof. Irina Călugăru

 • luni – joi: 08:00-16:00
 • vineri: 07:30-15:30
 • program de audiențe luni, miercuri, vineri: 10:00-11:00 sau raportat la situații deosebite / ori de câte ori este nevoie

Program de lucru secretariat: 08:00-16:00

 • Pentru elevi:
  • 08:00-09:30 (solicitări adeverințe)
  • 13:00-14:00 (eliberare adeverințe)
 • Pentru public: 13:00-14:00 (informații, consultanță, primiri cereri, eliberare documente, altele)

Program de lucru compartiment administrator financiar

 • luni-vineri 08:00-16:00

Program de lucru compartiment administrator de patrimoniu:

 • luni-vineri 08:00-16:00